THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Từ ngày Đến ngày
STT Cơ quan Văn bản đến Văn bản đi
Tổng Nhận trực tiếp Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
(1) (2) (3) = (4) + (6) (4) (5) (6) (7) (8)
QUẬN, HUYỆN
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị triển khai mở rộng (được triển khai từ tháng 12/2017)
Tổng số 0 0 0 0 0 0