THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
STT Cơ Quan Văn bản đến Văn bản đi
Văn bản đến Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
Các sở, ban, ngành
1 Sở Thông tin và Truyền thông 1434 662 467 647 305
2 Sở Khoa học và Công nghệ 1233 442 314 441 178
3 Sở Công Thương 1942 936 807 1129 612
4 Sở Tài chính 3320 2398 1718 39 36
5 Ban Dân tộc thành phố 724 316 0 213 9
6 Sở Tư pháp 1459 716 543 541 209
7 Sở Tài nguyên và Môi trường 2339 1429 1281 436 192
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2810 1058 932 583 562
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2146 1873 1217 408 407
10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1785 699 634 882 430
11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3758 858 776 1503 567
12 Sở Giao thông vận tải 3235 752 644 413 282
13 Sở Giáo dục và Đào tạo 1835 655 619 341 245
14 Thành đoàn TP 722 133 0 0 0
15 Sở Y tế 2651 678 592 650 265
16 Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triễn lãm TP 554 162 124 0 0
17 Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp 1215 159 97 225 48
18 Sở Ngoại vụ 1789 742 554 87 86
19 Văn phòng Hội đồng nhân dân 25 13341 0 0 0
20 Sở Nội vụ 2846 1494 806 1419 720
21 Sở Xây dựng 3576 1217 968 799 476
22 Thanh tra thành phố 1731 630 578 385 265
23 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 408 63 20 201 24
UBND Quận/phường
UBND Huyện/xã
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị triển khai mở rộng (được triển khai từ tháng 12/2017)
Tổng số