THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Từ ngày Đến ngày
STT Cơ quan Văn bản đến Văn bản đi
Tổng Nhận trực tiếp Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
(1) (2) (3) = (4) + (6) (4) (5) (6) (7) (8)
SỞ, BAN, NGÀNH
1 UBND Thành phố Cần Thơ 28996 14498 14498 14498 11303 11303
2 Sở Thông tin và Truyền thông 988 205 1204 783 363 250
3 Sở Công Thương 6475 2139 4872 4336 3066 2256
4 Sở Tài chính 14073 3347 11791 10726 3740 3501
5 Sở Khoa học và Công nghệ 4734 1023 3961 3711 1684 1274
6 Sở Tư pháp 6763 1962 5658 4801 4593 1843
7 Sở Tài nguyên và Môi trường 10282 2859 8539 7423 4075 3743
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9834 2746 7640 7088 2799 2665
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10993 2117 9745 8876 2340 2324
10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 7862 950 7468 6912 3652 3533
11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6884 1689 7105 5195 3948 2663
12 Sở Giao thông vận tải 6917 1418 5941 5499 2560 1697
13 Sở Giáo dục và Đào tạo 6469 2021 4706 4448 3795 3541
14 Thành đoàn TP 2707 2260 817 447 0 0
15 Sở Y tế 7770 3465 7154 4305 3538 3303
16 Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triễn lãm TP 2098 553 1685 1545 305 304
17 Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp 3327 936 2562 2391 1210 659
18 Sở Ngoại vụ 4971 1673 3504 3298 1131 983
19 Văn phòng Hội đồng nhân dân 1250 333 3226 917 1 1
20 Sở Nội vụ 9276 1002 8752 8274 5417 4409
21 Sở Xây dựng 8995 2479 6820 6516 4088 3180
22 Thanh tra thành phố 5679 1579 4400 4100 1692 1316
23 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1404 826 620 578 553 224
24 Ban Dân tộc thành phố 2742 740 2395 2002 709 472
QUẬN, HUYỆN
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị triển khai mở rộng (được triển khai từ tháng 12/2017)
Tổng số 171489 52820 135063 118669 66562 55444