THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
STT Cơ Quan Văn bản đến Văn bản đi
Nhận trực tiếp Văn bản liên thông Văn bản liên thông đã tiếp nhận Văn bản đi Văn bản đi liên thông
Các sở, ban, ngành
1 Văn phòng UBND thành phố 4412 4412 4412 11699 11699
2 Sở Thông tin và Truyền thông 4179 2218 1789 1893 1122
3 Sở Công Thương 2998 1489 1290 1781 992
4 Sở Tài chính 9580 6583 5433 204 198
5 Sở Khoa học và Công nghệ 3443 1618 1325 1258 427
6 Sở Tư pháp 3217 1688 1349 1120 546
7 Sở Tài nguyên và Môi trường 6870 4999 3838 2573 1515
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8161 3262 2922 1628 1504
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 6019 5236 3578 1042 1040
10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 5313 2211 2104 2720 1380
11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10145 2729 2393 4133 1663
12 Sở Giao thông vận tải 8222 2234 2013 1091 741
13 Sở Giáo dục và Đào tạo 5721 1984 1918 1082 841
14 Thành đoàn TP 1960 378 0 0 0
15 Sở Y tế 7661 2055 1748 1917 1412
16 Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triễn lãm TP 2077 877 639 165 158
17 Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp 2514 766 625 389 50
18 Sở Ngoại vụ 4845 2395 1923 344 341
19 Văn phòng Hội đồng nhân dân 26 24119 1 0 0
20 Sở Nội vụ 8711 5613 3150 4182 2202
21 Sở Xây dựng 9361 3618 2974 2207 1283
22 Thanh tra thành phố 4360 2029 1833 1079 632
23 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1072 252 93 537 160
24 Ban Dân tộc thành phố 1941 1106 0 684 17
UBND Quận/phường
UBND Huyện/xã
Các đơn vị trực thuộc
Các đơn vị triển khai mở rộng (được triển khai từ tháng 12/2017)
Tổng số